ثبت اختراع  

واحدهای پارک علم و فناوری کرمانشاه جهت ثبت نام با تخفیف ویژه باید با هماهنگی پارک علم و فناوری کرمانشاه اقدام به ثبت نام نمایند

 
مبلغ پرداختی (ریال):
نام:
 
نام خانوادگی:
کد ملی:
استان:
شهرستان:
تحصیلات:
نام واحد فناور-سمت (در صورت عصویت در پارک):
تلفن همراه:
تلفن ثابت:
ایمیل:
توضیحات:
کد تصویر را وارد نمایید:
مرحله بعد